DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

   

THÔNG BÁO:

VỀ DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

XEM TẠI ĐÂY

NGÀY 27/02/2017: HẠN CHÓT ĐỂ SINH VIÊN ĐÓNG TIỀN VÀ LÊN PHÒNG ĐÀO TẠO KÍ TÊN (CẦM THEO BIÊN LAI)

SAU THỜI HẠN NÀY, CÁC EM KHÔNG CÓ CHỮ KÍ SẼ BỊ HỦY KẾT QUẢ THI 

Tin liên quan