Thông báo tổ chức buổi tọa đàm khoa học "trao đổi phương pháp học tốt - học để thành công" giữa cựu sinh viên thành đạt và sinh viên đang học tập tại Trường

   

Nhằm giúp sinh viên định hướng ý thức việc học, xây dựng phương pháp học tập hiệu quả thông qua việc giao lưu cùng với những điển hình trong học tập và rèn luyện - là những cựu sinh viên, sinh viên đang học tập tại Trường, Trường Cao đẳng Quốc tế TP.HCM tổ chức buổi tọa đàm khoa học "trao đổi phương pháp học tốt- học để thành công" giữa cựu sinh viên thành đạt - sinh viên đang học tập tại Trường.

  • Thời gian: 7h30 ngày 11/12/2016 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: Phòng Hội trường cơ sở Âu Cơ (691 Âu Cơ, P. Tân Thành, Q. Tân Phú).
  • Thành phần: Sinh viên khóa 06, niên khóa 2016 - 2019, Ban Cán sự - Ban Chấp hành Chi đoàn các lớp.

Lưu ý:

  • - Sinh viên mặc đồng phục ICH, đi đúng giờ.
  • - Đây là một buổi đi học có điểm danh.
  • - Ban cán sự các lớp khóa 06 triển khai cho sinh viên tham gia đầy đủ, lớp nào không đi đầy đủ sẽ bị trừ điểm thi đua.