Sinh viên ngành Quản trị Nhà hàng Khách sạn của Trường Cao đẳng Quốc tế TpHCM tham gia thực tập thực tế

   

Sinh viên khóa 6 ngành Quản trị nhà hàng khách sạn (sinh viên năm nhất), thuộc Khoa Kinh tế Du lịch của Trường Cao đẳng Quốc tế TpHCM đi thực tế tại các khách sạn 4 sao, 5 sao ở Phan Thiết - Bình Thuận.
Các em được đi thực tập liên tục từ học kỳ 2 của năm nhất đến học kỳ 8 của năm cuối, sinh viên của trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao và 100% có việc làm.

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

Quản trị nhà hàng khách sạn, việc làm 100%, cao đẳng quốc tế tphcm

ICH