Mở lớp luyện thi tin học MOS - 2010 và Anh văn TOEIC - 350 (đợt tiếp theo)

   

Thực hiện Kế hoạch đào tạo của Nhà trường, nhằm đảm bảo quy định đầu ra cho sinh viên trong toàn trường, Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên đang theo học tại trường thông tin mở lớp luyện thi tin học MOS - 2010 và Anh văn TOEIC - 350 - Chuẩn đầu ra với thông tin sau:

Tin học MOS - 2010:

  • Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM.
  • Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2016.
  • Nơi đăng ký: Phòng Tuyển sinh - Truyền thông.
  • Lịch học: Tối thứ Ba - Năm - Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 01/11/2016.
  • Học phí: 1.950.000 đồng.

Anh văn TOEIC - 350:

  • Đối tượng: Tất cả sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM.
  • Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/10/2016.
  • Nơi đăng ký: Phòng Tuyển sinh - Truyền thông.
  • Lịch học: Tối thứ Hai - Tư - Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 31/10/2016.
  • Học phí: 1.650.000 đồng.