Quyết định công nhận sinh viên hoàn thành kỳ thi TOEIC 350 ngày 18/09/2017