MỞ LỚP LUYỆN THI TIN HỌC MOS - 2010 VÀ ANH VĂN TOEIC - 350 (ĐỢT THÁNG 9/2017)

Thực hiện Kế hoạch đào tạo của Nhà trường, nhằm đảm bảo quy định đầu ra cho sinh viên trong toàn trường, Nhà trường thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên đang theo học tại trường thông tin mở lớp luyện thi tin học MOS - 2010 và Anh văn TOEIC - 350 - Chuẩn đầu ra với thông tin sau:

Tin học MOS - 2010 (xem tại đây)

Anh văn TOEIC - 350 (xem tại đây)

Nhà trường cập nhật danh sách sv đã đăng kí học MOS và TOEIC tạm tính đến ngày 19/09/2017 tham khảo đường link dưới đây:

1. Danh sách đăng kí học MOS (xem tại đây)

2. Danh sách đăng kí học TOEIC (xem tại đây)

Hiện tại số lượng sinh viên đăng kí học MOS và TOEIC tháng 09/2017 chưa đủ số lượng để nhà trường mở lớp. Do đó, những sinh viên nào chưa kịp đăng kí tham gia học đợt này khẩn trương cập nhật thông tin và đăng kí bổ sung.

LƯU Ý:

1.Đối với sinh viên đăng ký học MOS tại trường sẽ được miễn phí 01 lần thi thử bằng phần mềm thi thật chuẩn IIG

  1. 2.Kết thúc thời hạn quy định đăng ký trên thông báo, Trường sẽ hủy các lớp học không đủ số lượng sinh viên đăng ký,và dời thời hạn đăng ký tiếp tục cho đến khi đủ số lượng.

3. Nhà trường chỉ mở lớp khi đủ số lượng đăng kí:

 - MOS: >=40 sv

 - TOEIC >=20sv