Thông báo v/v đăng ký trả nợ môn đối với sinh viên thi tốt nghiệp tháng 01/2018

Phòng Đào tạo thông báo về việc trả nợ môn học đối với sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp tháng 01/2018:

 

- Đăng ký cùng với những lớp khóa sau có môn học đó để hoàn thành môn học

Cách đăng ký:Đăng ký và đóng tiền học lại tại Phòng Tài vụ

- Đăng ký mở lớp đối với những môn học không có trong học kì II năm học 2017 - 2018 để hoàn thành môn học.

Cách đăng ký: Nộp đơn xin mở lớp và đóng tiền tại Phòng Tài vụ

Mẫu đơn download tại đây

Thời gian nộp đơn: hạn chót ngày 22/12/2018

Hết thời hạn nêu trên, trường không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin gia hạn thời gian học để trả nợ

 

Những sinh viên hoàn thành chương trình học đúng thời hạn sẽ được dự thi tốt nghiệp vào đợt tháng 01/2018