Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp 08/2018

Danh sách dự thi lần 1 - Xem tại đây

Danh sách dự thi lần 2 - Xem tại đây

Danh sách sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cập nhật đến ngày 25/07/2018

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo đến hết ngày 01/08/2018 ( gặp cô Như ), sau thời gian trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thắc mắc nào.