THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG - VB2 KHÓA 06 UPDATE NGÀY 10/10/2017

NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU LỚP LIÊN THÔNG VÀ VĂN BẰNG 2 KHÓA 06 CẬP NHẬT TỚI NGÀY 10/10/2017

(Mọi thắc mắc Anh/Chị vui lòng liên hệ với Trưởng Khoa)