Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

NHÂN SỰ

PHÒNG TUYỂN SINH

TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Cao Ngọc Tưởng Vân

ĐT: 028.5404 7799 - ex. 101,102

DĐ:0902904832

E-mail: vancnt@ich.edu.vn

Chuyên viên:

Cô Đỗ Hoàng Thi

ĐT: 028.5404 7799 - ex. 101,102

DĐ:01244598580

E-mail: thidh@ich.edu.vn

CHỨC NĂNG

  • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai và giám sát công tác tuyên truyền tuyển sinh tất cả bậc – hệ đào tạo trong Trường đạt hiệu quả cao,
  • Đề xuất chiến lượcphát triển quy mô tuyển sinh hàng năm phù hợp với mục tiêu chiến lược của Nhà trường,
  • Xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu ICH, tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà trường và xã hội.

NHIỆM VỤ

Mãng Tuyển sinh:

  • Xây dựng và triển khai kế hoạch tổng thể và chi tiết cho công tác tư vấn tuyển sinh: thông tin tuyển sinh, tư vấn mùa thi và tuyên truyền trực tiếp,
  • Chủ trì và phối hợp với phòng đào tạo về thông tin tuyển sinh, tư vấn, thiết kế và đăng quảng cáo tuyển sinh trên các báo – đài,
  • Tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp.

Mãng Truyền thông:

  • Chủ trì và phối hợp tổ chức các sự kiện trong Trường để xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu ICH,
  • Thiết lập quan hệ và có thông tin PR & Marketing với các cơ quan truyền thông, trường học, tổ chức giáo dục.
  • Viết bài PR, làm phim giới thiệu, phóng sự, tổ chức các cuộc thi trên website cho sinh viên hiện tại và học sinh cuối cấp phổ thông.