Thông báo lịch thi đợt 7 HK 3 (2018-2019) và lịch thi lần 2 HK 3 (2018-2019)

Lịch thi đợt 7 HK 3 (2018-2019) - Xem tại đây

Lịch thi lần 2 HK 3 (2018-2019) - Xem tại đây

Ghi chú:

- Sinh viên có mặt ở phòng thi trước 15 phút, phải mặc đồng phục và mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ thùy thân có dán ảnh.
- Sinh viên phải hoàn tất lệ phí thi trước ngày thi và mang biên lai vào phòng thi, không giải quyết bất kỳ trường hợp nào nếu không có biên lai.