Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 08/08/2019

Danh sách dự thi lần 1 - Xem tại đây

Danh sách dự thi lần 2 - Xem tại đây

Kết quả toàn khóa của sinh viên khóa 06 - Xem tại đây

Ghi chú: 

Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo đến hết ngày 06/08/2019 (gặp cô Như), sau thời gian trên sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp thắc mắc nào.