Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp ngày 10/08/2018

Kết quả thi lần 1 - Xem tại đây

Kết quả thi lần 2 - Xem tại đây 

Ghi chú:

Sinh viên bị quy phạm quy chế bị trừ 25% số điểm

Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo từ ngày 03/10/2018 đến hết 11h30 ngày 13/10/2018

Lệ phí phúc khảo 100.000đ/môn, sinh viên nộp lệ phí tại phòng Tài vụ

Sau khi nộp lệ phí sinh viên mang biên lai lên Phòng đào tạo để nhận đơn