Chiến lược phát triển

chiến lược phát triển nhà trường

Mục tiêu chung là xây dựng Trường Cao đẳng Quốc tế TpHCM (ICH) trở thành trường cao đẳng có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo khu vực phía nam, luôn ứng dụng khoa học tiên tiến vào giảng day, đưa các kiến thức mới trên thế giới vào giảng dạy - Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH; đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học/cao đẳng trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới; có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu. Một trong những mục tiêu trọng tâm Nhà trường chú trọng xây dựng.