Giá trị cốt lõi của nhà trường

giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của nhà trường:

- Đào tạo cho sinh viên tay nghề vững và sát thực tế.

- Thấu hiểu nhu cầu của sinh viên và xã hội;

- Quan tâm đến xây dựng đội ngũ có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;

- Khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập;

- Xây dựng 1 bản sắc riêng của trường.

- Kết hợp giữa đào tạo và thực tế doanh nghiệp