THÔNG BÁO LỊCH THI HK1 ĐỢT 3 ( NĂM HỌC 2017 - 2018 ) được cập nhật ngày 27/11/2017

Nhà Trường Thông báo Lịch thi HK1 Đợt 3 (2017-2018) (Chi tiết xem Tại đây)

Note:

Lịch thi bao gồm 3 trang, kéo hết phía dưới để theo dõi toàn bộ lịch thi

Mọi thắc mắc SV vui lòng phản hồi Phòng Đào tạo