Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp kỳ thi ngày 10/08/2018 (cập nhật mới nhất)

Danh sách đủ điều kiện dự thi lần 1 (Xem tại đây)

Danh sách đủ điều kiện dự thi lần 2 (Xem tại đây)

Ghi chú:

Sinh viên thi lại xem trong danh sách đủ điều kiện dự thi lần 2

Sinh viên không hoàn thành học phí, lệ phí sẽ bị cấm thi

Sinh viên vào phòng thi phải mặc đồng phục theo quy định, mang theo thẻ sinh viên ( chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh)